Polityka prywatności

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)].

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.
1. Gromadzenie anonimowych statystyk co do ilości wejść, lokalizacji użytkowników, wykorzystywanej przeglądarki, systemu operacyjnego. Pozwala nam to określić zainteresowanie poszczególnymi usługami dostępnymi w naszej firmie, a także pozwala na dostosowanie do jak najoptymalniejszego wykorzystania prezentowania treści.
2. Zapewnienie optymalizacji, bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
3. Serwis internetowy nie kojarzy danych uzyskanych dzięki plikom Cookies z danymi osobowymi.

Regulamin dotyczy jedynie strony internetowej http://pinbrawa.pl/ . W żadnym przypadku nie dotyczy on serwisów internetowych do których został zamieszczony link na naszej stronie. Wiążące okażą się regulaminy dostępne na tych, że serwisach internetowych.

Dodatkowe pytania.
Jeśli mają Państwo dotatkowe pytania lub zaistniały jakieś niejasności prosimy o kontakt: pinb@powiatrawski.pl.