• Skład osobowy

    Łukasz Jaskuła Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (+48)46 814 60 70

    Godziny przyjmowania interesantów przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
    Wtorek: 15.00-17.00
    Czwartek: 15.00-16.00